Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 17η

16 Νοεμβρίου 2016

 Αριθμός Πρωτ. 3913    

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Καστοριά 04 – 11-– 2016


                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.


                                                                                                                                                                   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 17η


                                                                                                                                                                                                                                                     Π Ρ Ο Σ
                                                                                                                                                                                                                                                     Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:


1.- Γεώργιο Μπαμπάκο, Αντ/δρο , 2.- Θεόδωρο Μυλωνά, 3.- Νικόλαο Φωτιάδη, 4.- Άννα Πετσάλνικου 5.- Δημήτριο Μουτίδη, 6.- Χριστίνα Σούλιου-Ευαγγέλου, 7.- Μαρία Κοσμίδου, 8.- Αργύριο Κρανιά, 9.- Δημήτριο Μήρτσιο, 10.- Κων/νο Αλεξιάδη
Αναπληρωματικά μέλη:
1.- Κων/νο Αντωνιάδη, 2.- Αντώνιο Στούμπα, 3.- Γεώργιο Σαναλίδη, 4.- Λάζαρο Ζήση, 5.- Ματούλα Αντωνίου, 6.- Χρήστο Παρχαρίδη, 7.- Ελένη Κατσιανά, 8.- Δέσποινα Πασχαλίδου, 9.-Ευστράτιο Καπούλη, 10.- Ιορδάνη Παπουτσίδη, 11.-Χρήστο Βασιλείου
Σας προσκαλούμε στο Κατάστημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., Μεσοποταμία, ισόγειο, σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016, ώρα 19:00, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:
-Ανακοινώσεις.
1. Επικύρωση των πρακτικών Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ, από συνεδρίαση στις 5/10/2016 - 12/10/2016.
2. Τεχνικό πρόγραμμα της ΔΕΥΑΚ έτους 2017 [εισηγητής: Παναγιώτης Διαμαντόπουλος, Δ/ντής της ΔΕΥΑΚ - Μπέντος Θεόδωρος Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας].
3. Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2016 (Απόφαση Ανάληψης Υποχρεώσεων) και τροποποίηση της Αποφ. του Δ.Σ. 108/2016 [εισηγητής: Παναγιώτης Διαμαντόπουλος, Δ/ντής της ΔΕΥΑΚ].
4. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εξωτερικών Συνεργατών για το έτος 2017. Ορισμός Επιτροπής [εισηγητής: Παναγιώτης Διαμαντόπουλος, Δ/ντής της ΔΕΥΑΚ].
5. Πρόσληψη από το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών (απόφαση αριθμ. 20537/753 των Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Τεύχος Β΄ Αρ. φ.1663 Εφημ. Κυβερνήσεως). [εισηγητής: Παναγιώτης Διαμαντόπουλος, Δ/ντής της ΔΕΥΑΚ].
6. Απόφαση για αποστολή λογαριασμών έναντι [εισηγητής: Παναγιώτης Διαμαντόπουλος, Δ/ντής της ΔΕΥΑΚ].
7. Έσοδα Τυροκομείου (πρώην ΕΑΣ) για τα έτη 2015-2016 [εισηγητής: Παναγιώτης Διαμαντόπουλος, Δ/ντής της ΔΕΥΑΚ].
8. Ανάθεση του έργου «Αναδιάταξη υδραυλικών συνδέσεων στην εγκατάσταση διαχείρισης λυμάτων Δ.Κ. Μανιάκων» [εισηγητής: Παναγιώτης Διαμαντόπουλος, Δ/ντής της ΔΕΥΑΚ - Θεόδωρος Μπέντος Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας].
9. Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο: «Βελτίωση συστήματος αερισμού Ε.Ε.Λ. Καστοριάς» [εισηγητής: Παναγιώτης Διαμαντόπουλος, Δ/ντής της ΔΕΥΑΚ - Θεόδωρος Μπέντος Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας].
10. Έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση συστήματος αερισμού Ε.Ε.Λ. Καστοριάς» [εισηγητής: Παναγιώτης Διαμαντόπουλος, Δ/ντής της ΔΕΥΑΚ - Θεόδωρος Μπέντος Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας].
11. Παραλαβή της οριστικής μελέτης αναδάσωσης επί δύο δημοσίων εκτάσεων εμβαδών αντίστοιχα 708,229 και 5.367,44 τ.μ., στη θέση «παλαιός χώρος εναπόθεσης σκουπιδιών της πόλης της Καστοριάς» [εισηγητής: Παναγιώτης Διαμαντόπουλος, Δ/ντής της ΔΕΥΑΚ - Θεόδωρος Μπέντος Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας].


Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ


Ζαχαρίας Παύλου

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία:

Αναρτήσεις Διαύγεια

Σημεία Εξυπηρέτησης

Σημεία Εξυπηρέτησης

Δήλωση Βλάβης

Δήλωση Βλάβης

Δήμος Καστοριάς

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στην Ηλεκτρονική Έκδοση των νέων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

αμεση επικοινωνια

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας .

Συνδεθείτε μαζι μας

Μπορείτε να δείτε τις νεώτερες δημοσιεύσεις μας στο Facebook, Twitter και μέσω Rss Feeds